Ønsker du info fra Storetveit menighet på mail?

Ønsker du info fra Storetveit menighet på mail?

  

 

Å nå ut med hva informasjon som skjer i menigheten er en utfordring. Menighesrådet ser et stort forbedringspotensial. Menighetsbladet er en sentral informasjonskilde. Men hva med arrangement som ikke kom med i bladet? Sosiale medier har blitt en sentral infomasjonskanal. Til nå har vi ikke vært så flinke å bruke slike verktøyer. Nå er arbeid gjort for å oppdaterte hjemmesiden, og på menighetsmøter har det blitt snakket om å kunne få mailadressen til dere som ønsker hyppigere og oppdatert informasjon. Adressen din vil ikke havne hos uvedkommende og informasjonen vil ikke bli sendt i utide. Høres dette interessant ut? Send din kontaktinformasjon til Kari Bakke: kb322@kirken.no så håper vi det kan bli bedre skikk på informasjon fra menigheten :)


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding