Spennende klanger med Bergen Impro Storband + orgel!

Spennende klanger med Bergen Impro Storband + orgel!

Mandag 3. oktober kl 20 blir det en spennende klangbegivenhet i Storetveit kirke. Minst 10 musikere fra Bergen Impro Storband vil improvisere på egne instrumenter (enkelte er selvlagete) sammen med orgelet i Storetveit. De vil også spille på piper fra det gamle orgelet i møte med det nye orgelet (dvs det fra 1990). Og improvisere til en PowerPoint serie med bilder fra verdensrommet mm.

Konserten ledes av organistene Eilert Tøsse og Ruth Bakke.

Gå ikke glipp av denne enestående happeningen! Det varer bare en knapp time.

Det er GRATIS adgang! smiley


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding