SOMMERLUKKING

SOMMERLUKKING

Storetveit menighetskontor har redusert åpningstid i sommer

Gjelder din henvisning dåp, vielse, gravferd: ta kontakt med Kirketorget på tlf: 55 59 32 10 eller Kirketorget.bergen@kirken.no

Disse er på jobb i Storetveit eller Bønes

Uke 28: 1) Prest: Gunn-Frøydis Unneland

Uke 29: 1) Prest: Gunn-Frøydis Unneland

Uke 30: 1) Prest: Gunn Kongsvik

Uke 31: 1) Prest: Gunn Kongsvik

Om du trenger kontakt med noen:

Gunn-Frøydis Unneland tlf.: 55 30 81 06/16 eller gu858@kirken.no

Gunn Kongsvik tlf.: 55 30 81 03 eller gk936@kirken.no

Gjelder din henvendelse musikk i juli og august:

Ta kontakt med organist: Ruth Bakke Haug: rubhaug@gmail.com

Menighetshuset er stengt for utleie i sommer til 8.august 2017.


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding