Storetveit menighet trenger besøksvenn....er det deg?

Storetveit menighet trenger besøksvenn....er det deg?

Besøkstjenesten i Storetveit menighet ønsker flere  besøkere!

Kan du tenke deg å bruke noe av din tid til et meningsfyllt arbeid?
Hele tjenesten er basert på frivillig innsats.

Hva innebærer det å være besøksvenn?

Besøke en person 1 time ca hver 14. dag

Delta på samlinger med andre besøksvenner

Være del av menighetens arbeid for de eldre

Hva består tjenesten i?

Være et medmenneske

Tørre å lytte og være tilstede

Gi et medmenneske tid til å prate om det som er viktig

Være til å stole på. En besøksvenn har taushetsplikt

Sitte og prate, gå tur eller følge på butikk

Følge til gudstjeneste og / eller eldretreff

Mulighetene er mange, og vi i menigheten ønsker gjennom denne tjenesten å legge tilrette for et varmere lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre.

Har du lyst til å være besøker? Eller kjenner du noen som kunne ønske besøk?

Ta kontakt med diakon i Storetveit og Bønes

 

 

Besøkstjenesten i Bønes menighet ønsker flere  besøkere!

Kan du tenke deg å bruke noe av din tid til et meningsfyllt arbeid?
Hele tjenesten er basert på frivillig innsats.

Hva innebærer det å være besøksvenn?

Besøke en person 1 time ca hver 14. dag

Delta på samlinger med andre besøksvenner

Være del av menighetens arbeid for de eldre

Hva består tjenesten i?

Være et medmenneske

Tørre å lytte og være tilstede

Gi et medmenneske tid til å prate om det som er viktig

Være til å stole på. En besøksvenn har taushetsplikt

Sitte og prate, gå tur eller følge på butikk

Følge til gudstjeneste og / eller eldretreff

Mulighetene er mange, og vi i menigheten ønsker gjennom denne tjenesten å legge tilrette for et varmere lokalsamfunn der vi tar vare på hverandre.

Har du lyst til å være besøker? Eller kjenner du noen som kunne ønske besøk?

Ta kontakt med diakon i Storetveit og Bønes

 

 


Del denne artikkel på e-post

Oppsett av konfirmantpåmelding